40 yıl süren işgal sırasında Ruslar
Kars'ta çok sayıda taş bina yapmış.
Bunların bir kısmı korunmuş, elbette amaç
değişikliği sonucunda cepheler pek görünmüyor
ama yine de varlıklarını koruyorlar.

15 Haziran 2019