Ani harabelerinin yanı başında Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay çayı ve vadisi çok görkemliydi.
Ermenistan sınır binalarını da gördük.

15 Haziran 2019