Özgül nine (Özgül Seçkin)
Özgül Seçkin ............... Alin Öncel