Mustafa dede (Mustafa Bilgiç)
Mustafa Bilgiç...................Bercis Ada Bilgiç