012 Uğur SÜZER


 

30.08.2003 tarihinde
vefat etti